logo

Descargas


Neste apartado están todos os materiais editados especificamente para este proxecto para que estean sempre dispoñibles para os interesados.


- Listaxe de material compostable

- Folleto (.pdf)

- Formulario de inscrición (.pdf)

- Formulario de inscrición (.doc)

- Manual de compostaxe doméstica: Comarca de Betanzos (.pdf)


 

organizadores_promotores http://marinasbetanzos.org/ http://www.xunta.es