logo

Presentación


OS PROMOTORES

logo mariñas betanzos

A Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas – Betanzos” constitúese en xullo de 2008 como Grupo de Desenvolvemento Rural coa finalidade de ser o núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, públicos e privados, interesados en promover o desenvolvemento do territorio de actuación.

A estratexia de desenvolvemento concibida pola Asociación ten como obxectivo final a valorización do territorio, incidindo na mellora da calidade de vida da poboación local a partir da valorización do patrimonio natural, cultural e do fomento da cohesión social, marco no que se desenvolve o presente proxecto.

 

CONTEXTO

O proxecto pretende desenvolver accións demostrativas e experimentais co fin de determinar a eficiencia da compostaxe doméstica en distintos contornos socioeconómicos representativos da comarca da Betanzos e, partindo desta, obter información técnica coa que basear o deseño dun futuro sistema de compostaxe doméstica que puidese abarcar o conxunto de territorio e reducir os aportes da fracción de materia orgánica ao sistema de recollida e tratamento industrial do lixo en vivendas.  O proxecto tamén pretende contribuír a sensibilización cidadá en materia de residuos e sobre a necesidade de minimizar a súa xeración.

 

OBXECTIVOS

A finalidade principal do proxecto é experimentar o funcionamento da compostaxe doméstica en diferentes tipoloxías de unidades familiares, vivendas e contornos sociais e xeográficos da comarca de Betanzos. Especificamente trazáronse os seguintes obxectivos:

  • Detectar as dificultades e identificar vantaxes que o sistema presenta nos diferentes contornos sociais e territoriais.
  • Aumentar a sensibilización social cara a necesaria redución da xeración de lixo en vivendas
  • Aumentar a compostaxe doméstica na comarca de Betanzos reducindo o aporte de materia orgánica ao sistema de recollida e tratamento de lixoÁREA E DURACIÓN DO PROXECTO

Os concellos participantes nesta iniciativa engloban unha área que pretende representar diversas tipoloxías de núcleos de poboación. Hai territorios nos que priman as vivendas con hortas colindantes e activas; outras zonas máis caracterizadas pola abundancia de vivendas unifamiliares con xardín; e outras áreas con núcleos de poboación onde predominan urbanización con zonas verdes comúns.

Aínda que a área de actuación da Asociación para o Desenvolvemento Rural de Mariñas – Betanzos é maior, este proxecto, por razóns operativas, está restrinxido a determinados concellos da Comarca de Betanzos, que son:

Concello de Coiros
Concello de Coirós
logo concello irixoa
Concello de Irixoa
logo concello mino
Concello de Miño
logo concello paderne
Concello de Paderne
logo concello oza
Concello de Oza dos Ríos

O proxecto terá unha duración dun ano, comezando a primeiros de outubro de 2010 e rematando a finais de setembro de 2011.

 

PATROCINIOS

O proxecto proxecto conta coa subvención da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que se completará cunha achega económica da Asociación para o Desenvolvemento Rural de Mariñas – Betanzos.

Os núcleos familiares seleccionados e participantes no proxecto o farán de xeito gratutito. Todos os materiais, visitas e servizos de asesoramento serán facilitados totalmente de balde.

 

 

organizadores_promotores http://marinasbetanzos.org/ http://www.xunta.es